Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 1 PENENGAHAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA SEKOLAH : Drs. CIK UJANG

WAKIL KEPALA SEKOLAH :

BENDAHARA :